ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane między innymi pisemnie na adres: ul. Jacka 26, 41-707 Ruda Śląska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu , albo na adres e-mail: biuro@femi-love.pl

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1  do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Produkt zakupiony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały przez niego dokonane ich zwrot nastąpi niezwłocznie przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta innego sposobu dostarczenia Produktu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.

11. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Run & Ski Travel

ul. Jacka 26

41-707 Ruda Śląska